ទំព័រអ្នកនិពន្ធ

ងួន ស៊ីវងីម

ងួន ស៊ីវងីម

នាយិកានិពន្ធផ្នែកសុខភាព និងសម្រស់

គឺជាអតីតនាយិកានិពន្ធទស្សនាវដ្តីហ្វេស្សិន និងជាអ្នកនិពន្ធអត្ថបទ​​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្មឱ្យសណ្ឋាគារកម្រិតផ្កាយ៥​ដ៏ល្បីល្បាញ​មួយនៅក្នុងស្រុក។ បច្ចុប្បន្ននេះ ស៊ីវងីម ចំណាយពេលវេលាមួយផ្នែករបស់ខ្លួន សរសេរ និងបកប្រែអត្ថបទពីភាសាអង់គ្លេស ចិន និងថៃ សម្រាប់គេហទំព័រ Tomnerb.com។ ងួន​ ស៊ីវងីម ក៏ជាអ្នកនិពន្ធរឿងខ្លី និងរឿងកុមារមួយរូបផងដែរ។ អ្នកអាច​ទាក់​ទងមក ស៊ីវងីម បានតាមរយៈអ៊ីមែល

sivngimnguon@gmail.com
កែវ គុន្ធាដួងច័ន្ទ

កែវ គុន្ធាដួងច័ន្ទ

និពន្ធផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា

បច្ចុប្បន្នគឺជាអ្នកនិពន្ធនៃវិបសាយ Tomnerb.com ដែលជាវិបសាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ដួងច័ន្ទ ក៏ជាអតីតអ្នកនិពន្ធមួយរូបដ៏ល្អមួយ​ទៀតផងដែរ។ ក្រៅពីនេះ ដួងច័ន្ទ ក៏ជាអ្នកបកប្រែ​អត្ថបទ​​ពី​ភាសាអង់គ្លេសមកជាភាសាខ្មែរជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ហើយនាពេលនេះ ដួងច័ន្ទ គឺជាអ្នក​និពន្ធ​ឱ្យគេហទំព័រ Tomnerb.com ក្នុងមាតិកា បច្ចេកវិទ្យា តុបតែង។ល។ អ្នកអាច​ទាក់​ទងមក ដួងច័ន្ទ បានតាមរយៈអ៊ីមែល
duongchankk@gmail.com
រិន សុភារុន

រិន សុភារុន

និពន្ធផ្នែកទូទៅ

បច្ចុប្បន្នគឺជាអ្នកនិពន្ធនៃវិបសាយ Tomnerb.com ដែលជាវិបសាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ភារុន ក៏ជាអតីតអ្នកនិពន្ធមួយរូបដ៏ល្អមួយ​ទៀតផងដែរ។ ក្រៅពីនេះ ភារុន ក៏ជាអ្នកបកប្រែ​អត្ថបទ​​ពី​ភាសាអង់គ្លេសមកជាភាសាខ្មែរជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ហើយនាពេលនេះ ភារុន គឺជាអ្នក​និពន្ធ​ឱ្យគេហទំព័រ Tomnerb.com ក្នុងមាតិកា សុខភាព សម្រស់​ សិល្បៈ និងដើរកម្សាន្ត។ល។ អ្នកអាច​ទាក់​ទងមក ភារុន បានតាមរយៈអ៊ីមែល
admin@tomnerb.com